N 03’2016

 • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
 • Жикаляк М. В. [Виснаження ефективних запасів корисних копалин – загроза національній безпеці України]{Depletion of effective mineral reserves – a threat to national security of Ukraine} 3-7 pdf_sign
 • Васильєва І. В. [Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин]{Evaluation of physical and mechanical properties and quality of coal seams on a complex GSW} 8-11 pdf_sign
 • Саніна І. В., Лютий Г. Г. [Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складних гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма]{Experience of the evaluation of the ground water exploitation reserves in the difficult hydrogeological conditions of the Vygorlat-Guta’s ridge} 12-16 pdf_sign
 • Онуфришин С. В., Іванишин В. А., Корзаченко М. М. [Селюківська площа – полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 1]{Selukivska area is ground for study of carbonate sedimentations viseiskogo tier. Article 1} 17-21 pdf_sign
 • Лебідь В. П. [Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 1. Об’єктивні складнощі картування базогенного комплексу]{Features of development of new direction exploration work in the Eastern region Ukraine. Article 1. The objective difficulties mapping complex base} 22-28 pdf_sign
 • Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Кадурін С. В., Какаранза С. Д., Лосєва Л. Ю. [Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу]{Setting prospects for research and extraction of gas hydrates in the Black sea} 29-33 pdf_sign
 • Рой М. М., Ластовкa В. Г. [Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів]{Mastering and intensification of hydrocarbons influx by instantaneous depression method with the purpose of expansion of collectors standard scopes} 34-39 pdf_sign
 • [Ухвала Геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2016)”, с. Коблеве Миколаївської обл., 15–20 серпня 2016 р.] I-II pdf_sign
 • [Академік В’ячеслав Михайлович Шестопалов (до 80-річчя від дня народження)] III pdf_sign
 • Шаталов М. М. [Петро Федорович Шпак – видатний міністр і вчений епохи розквіту геології в Україні (до 85-річчя від дня народження)] IV-VII pdf_sign
 • [Пам’яті Басана Петра Тихоновича – талановитого організатора й новатора геологорозвідувальних робіт на Донбасі] VIII pdf_sign