N 02’2016

  • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
  • Шестопалов В. М., Люта Н. Г. [Стан і шляхи реформування державної системи моніторингу підземних вод з урахуванням міжнародного досвіду та вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу]{Status and ways of reforming of the state groundwater monitoring system taking into account international experience and requirements of the EU Water framework directive} 3-7 pdf_sign
  • Кондратенко П. А., Костенко М. М. [Закономірності розміщення та сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля (Волинський мегаблок Українського щита)]{Regularities of localization and searching criterias of molybdenum mineralization within Ustynivka ore-bearing fields (Volyn block of Ukrainian shield)} 8-16 pdf_sign
  • Лисенко О. А., Жужома В. М. [Щодо створення регіональних геолого-геохімічних еталонів геологічних комплексів докембрію Українського щита]{About the needs to creation of regional geological and geochemical standards for geological complexes of precambrian Ukrainian shield} 17-21 pdf_sign
  • [Вітаємо  Олександра Анатолійовича Лисенка з 60-річним ювілеєм!] 21 pdf_sign
  • Шаталов М. М. [Покрово-Киріївський рудоносійний структурний вузол зони зчленування Донбасу з Приазовським мегаблоком Українського щита]{Pоkrovo-kireevskaya large structural ore knot with in of the deep structure of Donbas and Near-azovian geoblok Ukrainian shield} 22-28 pdf_sign
  • Ручко В. О., Ручко К. О. [Визначення характеру насичення низькоомних колекторів за даними імпульсного нейтрон-нейтронного методу]{Selection of low-resistivity reservoirs and determination the nature of saturation according to the data of pulsed neutron-neutron logging method} 29-33 pdf_sign
  • Лебідь В. П. [Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносійному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву. Стаття 3. Особливості пошуку вуглеводнів на плечах Дніпровсько-Донецького розсуву]{Search features for hydrocarbons in lower oil and gas complex for different subregions of Dnieper-Donets sliding. Article 3. Features of hydrocarbons finding on the shoulders of the Dnieper-Donetsk depression} 34-41 pdf_sign
  • Самчук І. М. [Прогнозування шлейфів соляних штоків з допомогою карт ізопахіт]{Prediction plumes salt bodies using lines of uniform thickness rocks} 42-44 pdf_sign
  • Шаталов М. М. [Геніальний тектоніст Едуард Зюсс (до 185-річчя з дня народження)] 44-III pdf_sign