N 01’2016

  • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
  • Рудько Г. І., Григіль В. Г., Ловинюков В. І. [Правовий стан і напрями вдосконалення державної експертизи й оцінки запасів корисних копалин]{Legitimate status and ways of improving the state examination and evaluation of mineral resources} 3-7 pdf_sign
  • Костенко М. М. [Пропозиції щодо вдосконалення Кореляційної хроностратиграфічної схеми раннього докембрію Українського щита]{Proposals to improve the Correlation chronostratigraphy scheme of early precambrian of Ukrainian shield} 8-15 pdf_sign
  • Лютий Г. Г., Саніна І. В., Люта Н. Г. [Методичні засади підвищення результативності буріння експлуатаційних свердловин на воду в складних умовах Українського щита]{Methodological principles of improving the water wells drilling efficiency in difficult conditions of Ukrainian shield} 16-22 pdf_sign
  • Зінчук М. М., Коптіль В. І. [Про корінну алмазоносність давніх платформ]{About primary diamondiferousness of ancient platforms} 23-31 pdf_sign
  • Іванишин В. А., Кононенко Л. П., Раковська О. Л., Онуфришин С. В., Волошина З. Г. [Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Калайдинецька параметрична свердловина 413. Стаття 2]{The unique devonian sections of Dniepro-Donetsk cavity. Kolaidyntsy parametric well 413. Article 2} 32-42 pdf_sign
  • Малюк Б. І., Примушко С. І. [ХХХІХ Генеральна асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Мадрид, Іспанія, 19–21 жовтня 2015 р.)] I-III pdf_sign
  • [Цикл монографій “Нетрадиційні джерела вуглеводнів України”] IV pdf_sign
  • Шаталов М. М. [Професор Лазько Євген Михайлович та його школа докембрію й металогенії (до 100-річчя від дня народження)] V-IX pdf_sign