N 04’2015

 • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
 • Красножон М. Д. [Мінерально-сировинна база України. Стаття 4. Паливно-енергетичні ресурси й перспективи їх нарощування]{Mineral resources base of Ukraine. Article 4. Fuel and energy resources and perspectives of their capacity} 3-6 pdf_sign
 • Костенко М. М. [Щодо геотектонічного районування кристалічного фундаменту Українського щита]{Regarding geotectonic zoning of crystalline basement of Ukrainian shield} 7-13 pdf_sign
 • Карпенко І. О., Захарченко М. А., Серединський Д. Ю. [Менеджмент водних ресурсів у контексті освоєння прогнозних ресурсів вугільного метану на прикладі Павлоградсько-Петропавлівської площі]{Water resources management in coalbed methane production on the example of Pavlogradsko-Petropavlivska area} 14-21 pdf_sign
 • Плужнікова В. Л., Вергельська Н. В. [Структурно-тектонічний фактор формування газоносності вуглепородних масивів Донбасу]{Structural-tectonic factor of gas potential formation in the coal rock massifs of the Donbas} 22-25 pdf_sign
 • Шестопалов В. М., Моісеєв А. Ю. , Моісеєва Н. П. [Особливості мікрокомпонентного складу й біологічної дії природних мінеральних вод Прикарпатського й Закарпатського регіонів України]{Features microcomponent composition and of biological action natural mineral waters Carpathian and Transcarpathian regions of Ukraine} 26-29 pdf_sign
 • Толкунов А. А., Гаврилюк Р. О. [Вплив науково-технічного прогресу й змін економічних умов на розвиток нафтогазодобувної промисловості]{Influence of scientific-technical progress and changes of economical conditions on development of upstream oil and gas sector} 30-33 pdf_sign
 • Васильєв О. В. [ORCID – метод вирішення проблеми ідентифікації автора наукової публікації]{ORCID – method of solving the problem of identifying the author of scientific publications} 33 pdf_sign
 • Рой М. М., Волошинівський Б. О., Ластовка В. Г. [Нові технічні рішення для підвищення ефективності випробування пластів в умовах високого тиску й температури]{New technical decisions for increase of efficiency the layers test in the conditions of high pressure and temperature} 34-36 pdf_sign
 • Яковлєв Є. О. [Асиміляційний потенціал геологічного середовища гірничодобувних регіонів України як провідний показник екологічних проблем надрокористування]{Assimilation potential of geological environment of mining districts of Ukraine – ecological indicator of bosom} 36-43 pdf_sign
 • Лисенко О. А., Зур’ян О. В. [Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво”, 7–12 вересня 2015 р., м. Одеса, Україна]{International exploration forum “Actual problemy and prospects of geology: science and industry”, 7–13 september 2014, Odessa, Ukraine} I-IV pdf_sign
 • [Ухвала Геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2015)” м. Одеса, 7–12 вересня 2015 р.]{Ruling Environmental Forum “Actual problems and prospects of geology, science and production (Heoforum 2015)” Odessa, 7-12 September 2015} IV-V pdf_sign
 • [Вітаємо з ювілеєм Вячеслава Якимовича Веліканова!]{Happy anniversary Vyacheslav Jahhimovitš Velikanov!} VI pdf_sign
 • Шаталов М. М. [Видатний педагог, геолог-рудник і металогеніст (до 120-річчя професора П. М. Татаринова)]{Outstanding teachers, geologists mine and metallogenist (The 120th anniversary of Professor P. Tatarinov)} VII-VIII pdf_sign
 • [Пам’яті Анатолія Семеновича Войновського]{To Memory of Anatoly Voynovskiy} VIII pdf_sign