N 3’2015

 • [Титул]{Title} 
 • [Зміст]{Content} 5-6 
 • Гошовський С. В., Пігнастій С. С., Сиротенко П. Т. [Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння. Стаття 1. Застосування бурового долота як джерела сейсмічних коливань]{Current state and prospects of development of new technologies of seismic researches in the course of drilling. Article 1. The use of the drill bit as a source of seismic vibrations} 9-20 
 • Костенко М. М., Арбузова Л. С., Комбарова К. М., Аврамець В. М., Іванов А. І., Кобець Ф. В., Шутенко Л. М. [Нижньовендські трапи Придністров’я: геологія, речовинний склад, кореляція]{Lower vendian traps of Pridnestrovie: geology, composition, correlation} 21-50 
 • Лисенко О. А., Меркушин І. Є., Бобров О. Б.  [Мінералого-петрографічні  особливості порід Берестівської зеленокам’яної структури (Західне Приазов’я)]{Mineral and petrographic features of Berestovskii greenstone structure rocks (West Priazovye)} 51-66 
 • Зинчук Н. Н. [О перспективах петрографических и петрологических исследований кимберлитовых пород]{About perspectives of petrographic and petrological investigations of kimberlite rocks} 67-87 
 • Калашник А. А. [Причины пространственной связи и монометалльности формирования промышленных золотого и уранового оруденений в Кировоградском рудном районе Украинского щита]{Сauses of spatial relationships and monometal of industrial gold and uranium ore formation in Kirovograd ore district of the ukrainian shield} 88-103 
 • Кравченко О. А., Хрущов Д. П. [Моделювання титан-цирконієвих розсипів на прикладі Краснокутського родовища]{Modeling of titanium-zirconium placers on the example of Krasnokutsk deposit} 104-115 
 • Полканов Ю. О., Добровольська Т. Й., Піддубна Т. Д. [Баделеїт – нова цирконієва сировина України]{Baddeleit as new zirkon raw material in Ukraine} 116-121 
 • Лебідь В. П., Лебідь В. В. [Про реальні заходи стосовно термінового зменшення ціни на енергоносії]{About real action urgent to reduce energy prices} 122-134 
 • Рой М. М., Ластовка В. Г., Клименко С. М. [Використання випробувача пластів багатоциклової дії для селективної оцінки нафтогазонасиченості низькопроникних тріщинуватих колекторів малої потужності в процесі спорудження свердловин]{Use of layers tester of multisequencing action for selective estimation of oil and gas saturation low-peramble cracks collectors of small-yield in the process of wells structure} 135-141 
 • Рой М. М., Ластовка В. Г., Клименко С. М. [Підвищення надійності випробування складнопобудованих тріщинуватих колекторів із застосуванням двопакерної системи під час селективного їх випробування завдяки вдосконаленню технічних засобів]{Increase of reliability of difficult cracks collectors test with the use of two-pakers system at their selective test for account of hardwares improvement} 142-146 
 • Кирилюк В. П. [Ще раз про проблеми стратиграфії побузького гранулітового комплексу (з нагоди складання нової регіональної стратиграфічної схеми нижнього докембрію Українського щита). Стаття 2. Співвідношення світ побузького стратиграфічного комплексу]{Revisiting the issues with the stratigraphy of the bug area granulite complex. (A commentary on forming a new regional stratigraphic scheme for the lower precambrian of the Ukrainian shield). Article 2. The relations between the suites of the Bug Area stratigraphic complex} 147-168 
 • Пам’яті Ігоря Степановича Паранька 169-170