N 01’2015

  • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
  • [Вітання з Днем геолога] 3 pdf_sign
  • Євдощук М. І. [Деякі питання розвитку геологічної галузі України в умовах євроінтеграції] 3-6 pdf_sign
  • Лысенко А. А., Богданова С. И. [Мониторинг и научное сопровождение промышленной разработки кварцевых песков (на примере Новосёловского месторождения в Харьковской области)] 7-12 pdf_sign
  • Войновський А. С. [Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї)] 13-19 pdf_sign
  • [Привітання з ювілеєм Володимира Івановича Павлишина] 19 pdf_sign
  • Никанорова Ю. Є., Лазарєва І. І., Шнюков С. Є., Ковтун О. В. [Карбонатитові комплекси центрального та лінійного структурно-морфологічних типів: зіставлення фенітових ореолів на прикладі масивів Альньо (Швеція) та Чернігівського (Україна)] 20-26 pdf_sign
  • Кришталь А. М. [Світовий досвід вивчення та використання нетрадиційних вуглеводневих ресурсів] 27-37 pdf_sign
  • Зурьян О. В., Левченко А. И., Пидтилок А. М. [К вопросу учета неопределенности и риска в геолого-экономическом анализе и стоимостной оценке месторождений] 38-47 pdf_sign