N 04’2014

 • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
 • Гошовський С. В. [Від головного редактора] 3 pdf_sign
 • Василенко А. П., Трохименко В. М. [Проблеми надрокористування на прикладі розробки титанових родовищ у межах західної частини Українського щита] 4-5 pdf_sign
 • Костенко М. М. [Мінерально-сировинна база України. Стаття 3. Стан мінерально-сировинної бази неметалічних корисних копалин України та основні напрями геологорозвідувальних робіт] 6-13 pdf_sign
 • Зинчук Н. Н. [Закономерности выветривания силикатных пород различного состава и их прикладное значение] 14-19 pdf_sign
 • Курганський В. М., Ручко К. О. [Літолого-петрофізичні особливості низькоомних колекторів Прилуцького нафтового родовища] 20-25 pdf_sign
 • Андреев А. А. [О применении рентгенофлуоресцентного анализа для оценки возраста калиевых минералов Rb-Sr методом] 26-28 pdf_sign
 • Климович Я. Я. [Cтратегія ПАТ “НАК “Надра України” щодо нарощування видобутку нафти та газу в Україні] 29-32 pdf_sign
 • Вишняков І. Б., Вуль М. Я., Гоник І. О., Зур’ян О. В., Старинський В. О. [Сучасний стан вуглеводневої сировинної бази Західного нафтогазоносного регіону України та основні напрями геологорозвідувальних робіт щодо її освоєння] 33-38 pdf_sign
 • Гаврилюк Р. О., Толкунов А. А. [Використання підходів з формування оптимального портфеля інвестиційних проектів нафтогазодобувних підприємств] 39-42 pdf_sign
 • [Вітаємо з ювілеєм Анатолія Семеновича Войновського] 42 pdf_sign
 • Малюк Б. І., Примушко С. І. [XXXVII Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Берн, Швейцарія, 21–24 жовтня 2014 р.)] 43-46 pdf_sign
 • [Цикл підручників з напряму “Геологія”] 47 pdf_sign