N 03’2014

 • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
 • Василенко А. П. [Мінерально-сировинна база України. Стаття 2. Стан мінерально-сировинної бази металічних корисних копалин України та основні напрями геологорозвідувальних робіт] 3-7 pdf_sign
 • Гейченко М. В., Флоре Н. В. [До питання вивчення і використання об’єктів геологічної спадщини України] 7-8 pdf_sign
 • Шаталов Н. Н. [Крупная Новоигнатьевская дайка андезитовых порфиритов зоны сочленения Донбасса с Приазовьем и её значение для геодинамических реконструкций и анализа соотношений разноглубинных структур] 9-14 pdf_sign
 • Калашник А. А. [Оценка перспектив развития промышленного потенциала минерально-сырьевой базы урана на территории Украинского щита] 14-25 pdf_sign
 • Герасимов Е. С., Всеволодский К. В. [Углеотходы – резерв расширения минерально-сырьевой базы полезных ископаемых Украины (на примере Луганской области)] 26-29 pdf_sign
 • Думенко С. С. [Перспективи використання міжнародного досвіду видобутку газу метану вугільних пластів] 29-33 pdf_sign
 • Дем’яненко І. І., Євдощук М. І., Дем’яненко І. І., Кришталь А. М. [Особливості критеріїв пошуків і розвідки покладів вуглеводнів та ефективності геологорозвідувальних робіт] 33-36 pdf_sign
 • [Рецензія на наукове видання Г. І. Рудька, Г. Р. Бали “Основні біострати­графічні етапи історії Землі. Сценарії техногену”] 36-37 pdf_sign
 • Рудько Г. І. [Основи біогеології: від архею до техногену] 37-45 pdf_sign
 • [До 90-річчя Миколи Петровича Щербака] 46 pdf_sign
 • [Пам’яті видатного геолога Анатолія Яковича Радзівілла (до 80-річчя від дня народження)] 46-47 pdf_sign