N 02’2014

  • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
  • [Від головного редактора] 3 pdf_sign
  • Гошовський С. В., Красножон М. Д., Люта Н. Г., Василенко А. П., Костенко М. М. [Мінерально-сировинна база України. Стаття 1. Щодо необхідності внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року] 4-7 pdf_sign
  • Шаталов Н. Н. [Петрово-Гнутовский рудоносный структурный узел Приазовского мегаблока Украинского щита] 8-14 pdf_sign
  • Мокряк І. М. [До питання про положення південно-західної границі Східноєвропейської платформи] 15-19 pdf_sign
  • Лебідь В. П., Раковська О. Л. [Резерв пошуку великих родовищ вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькому розсуві] 20-27 pdf_sign
  • Рудько Г. І., Захарчук Ю. В., Петришин В. Ю. [Вивчення зсувних процесів засобами геоінформаційних систем і методами дистанційного зондування Землі (на прикладі Тернопільської області)] 27-33 pdf_sign
  • Яковлєв Є. О. [Визначальні еколого-геологічні ризики впливу видобутку сланцевого газу в нафтогазоносних басейнах України] 34-43 pdf_sign
  • Жикаляк М. В. [Л. І. Лутугін – поет і натхненний скульптор Донецького басейну] 43-46 pdf_sign