N 04’2013

 • [Титул, зміст] 2 pdf_sign
 • Малюк Б. І., Рудько Г. І. [ХХХV Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 1–4 жовтня 2013 р.)] 3-5 pdf_sign
 • Піддубна Т. Д. [Міжнародна науково-практична конференція “Судацькі геологічні читання – ІV(ІХ)”] 5-8 pdf_sign
 • Зур’ян О. В. [Мультиплікативний аналіз вартості запасів мінеральної сировини в надрах] 9-12 pdf_sign
 • Гейченко М. В., Герасимов Є. С., Всеволодський К. В. [Розподіл золота та елементів-домішок у сульфідах Бобриківської Західної площі (Нагольний кряж)] 12-15 pdf_sign
 • Савко А. Д., Шевирьов Л. Т. [Історико-мінерагенічний аналіз розподілу аномальних концентрацій ртуті в земній корі] 15-21 pdf_sign
 • Нечаєв С. В. [Ознаки палеопротерозойських галогенних і каустобіолітових формацій в аспекті геолого-геохімічної природи рудної мінералізації в Українському щиті] 21-27 pdf_sign
 • Шаталов М. М. [Структурно-геологічні умови локалізації штоків і дайок андезит-трахіандезитового комплексу зони зчленування Донбасу з Приазов’ям] 27-31 pdf_sign
 • Гошовський С. В., Сиротенко П. Т. [Нетрадиційні вуглеводневі ресурси України та перспективи їх освоєння] 32-41 pdf_sign
 • Євдощук М. І., Стрижак В. П., Зіць А. П., Васіліненко Л. М., Клочко В. П. [Актуальні завдання надрокористування в нафтогазовій галузі України] 41-44 pdf_sign
 • Костяк М. М., Толстанов О. К., Бабов К. Д., Нікіпелова О. М., Волинець Т. Г., Захарченко Є. А. [Характеристика природних лікувальних ресурсів південних районів Херсонської області] 45-47 pdf_sign