IMG_4340ICI-GIMI – скорочена назва спільного українсько-фінського проекту “Нарощування потенціалу для створення геоінформаційної системи європейського типу у геологічній галузі України” (англ. – «Capacity building for Development of European-Type Geo-Information Management Infrastructure in the Geological Sector of Ukraine»).

Загальна мета проекту – підвищення доступності геоінформації в Україні шляхом створення веб-порталу і відповідної геоінформаційної системи. Шлях реалізації проекту: Геологічна служба Фінляндії здійснювала допомогу УкрДГРІ у нарощуванні потенціалу і навчанні фахівців, технічну підтримку у створені сталої інфраструктури управління геоінформацією, через оцифрування карт і публікацій та реалізацію доступності інформації через Інтернет.

« 1 of 3 »