УХВАЛА (проект)
І міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування  та геологічної експертизи «Геомоніторинг-2013», м. Судак, 9-13 вересня 2013 р.

За сприяння Державної служби геології та надр України  (Держгеонадра України) Український державний геологорозвідувальний інститут  (УкрДГРІ)  9-13 вересня 2013 р. у м. Судак, АР Крим провів І міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження  надрокористування та геологічної експертизи «Геомоніторинг-2013».

На конференції було розглянуто  широке коло питань моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи за такими напрямами:

–    організаційні питання проведення моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи;

–     особливості проведення моніторингу і наукового супроводження надрокористування для різних видів корисних копалин  (нафта і газ; металічні, неметалічні та тверді горючі корисні копалини; підземні води);

–    нормативна база геологічної галузі;

–    принципи ціноутворення та  вартісної оцінки робіт з моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи тощо.

У роботі конференції взяли участь провідні фахівці підприємств Держгеонадр України – ДО «Центральна територіальна інспекція геологічного контролю», ДГП «Геолекспертиза», ПАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України»; Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України);  ДГП «Укргеофізика»; УкрДГРІ, ДРГП «Донецькгеологія», КП «Кіровгеологія», вітчизняні наукові заклади (Харківський НУ ім. В.Каразіна, ДУ Інститут економіки природокористування і сталого розвитку НАН України), а також представники Геологічної служби Фінляндії.

Конференція відзначає, що прийняті в останні роки законодавчі та нормативні документи і рішення щодо запровадження і проведення моніторингу і наукового супроводження  надрокористування та геологічної експертизи значною мірою сприяють   реалізації державної політики в сфері надрокористування, забезпечують дотримання вимог нормативно-правових актів у процесі надрокористування,  у т.ч. виконання особливих умов, передбачених спеціальними дозволами на користування надрами,  дозволяють оцінити стан і виконувати прогнозування змін геологічного  середовища внаслідок надрокористування, забезпечують розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації процесів надрокористування тощо.

Наявність значних напрацювань провідних геологічних підприємств у попередні роки, зокрема створені бази даних геологічної інформації, сприяють проведенню робіт зазначених напрямів.

Однак, зважаючи на те, що такі роботи є відносно новими і мають свою специфіку, для  забезпечення їхнього виконання на належному науково-методичному рівні необхідно:

1. Визнати першочерговими необхідність розробки й удосконалення нормативного та науково-методичного забезпечення моніторингу і геологічного супроводження надрокористування  та геологічної експертизи  в Україні.

2. Звернутися до Держгеонадр України з проханням передбачити в наступному році постановку досліджень з розробки та вдосконалення нормативно-методичної бази моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи, а також забезпечити їхнє належне фінансування. Передбачити у Пооб’єктному плані УкрДГРІ тематику зі створення нормативної та науково-методичної основи моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи за основними видами корисних копалин.

3. Враховуючи значний досвід УкрДГРІ в роботах з  моніторингу і наукового супроводження надрокористування, висококваліфіковані кадри інституту, а також покладене на УкрДГРІ завдання з удосконалення нормативно-методичного забезпечення і наукового супроводження надрокористування, звернутися до Держгеонадр України з проханням відновити акредитацію УкрДГРІ на проведення моніторингу і наукового супроводження надрокористування по всіх видах корисних копалин.

4. Удосконалити методичні підходи щодо визначення вартості робіт з моніторингу і наукового супроводження надрокористування  та геологічної експертизи; забезпечити максимальну уніфікацію таких підходів на спеціалізованих підприємствах; розробити та затвердити відповідні нормативи.

5. Запровадити практику проведення засідань за круглими столами для вирішення поточних питань, які виникають  у процесі  виконання робіт з моніторингу і наукового супроводження надрокористування  та геологічної експертизи  на базі Держгеонадр України або спеціалізованих підприємств.

6. Рекомендувати Держгеонадрам продовжити  співпрацю з Геологічними службами країн Євросоюзу з метою вдосконалення інформаційного забезпечення надрокористування на основі сучасних інформаційних технологій.

7. Вважати  за доцільне проводити конференцію  «Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування  та геологічної експертизи «Геомоніторинг»  щороку.