N 01’2013

  • З Днем геолога! pdf_sign
  • Державній службі геології та надр України – 95 років pdf_sign
  • Повідомлення pdf_sign
  • ЄНТІН В. А., ПАВЛЮК В. М., СОЛОВЕЙ Н. П., ГУСЬКОВ С. І. Геофізичні критерії та проблеми пошуків хромітових руд у Середньому Побужжі pdf_sign
  • СЕРГІЙ Г. Б. Щодо деяких проблем української геофізики у світлі здобуття енергонезалежності України pdf_sign
  • БЕЗТЕЛЕСНИЙ С. А. Оконтурення резервуара і встановлення його фільтраційно-ємнісних характеристик за допомогою побудови сейсмолітофаціальної моделі pdf_sign
  • ДОВЖОК Т. Є. , ГАЛКО Т. М., ВАКАРЧУК С. Г., ОРАЧ С. В., ЄВДОЩУК М. І. Регіональний прогноз поширення порід-колекторів у відкладах майкопського нафтогазоносного комплексу північно-західного шельфу Чорного моря pdf_sign
  • РОСЛИЙ І. С., СКРЕБЕЦЬ М. О. Актуальність дорозвідки брахіантиклінальних структур південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену. Стаття 3. Геологічна будова, розвиток і параметрична оцінка нафтогазоносності Краснооскольської структури pdf_sign
  • ЄРМОЛЕНКО О. В., ОЛЬШАНЕЦЬКИЙ М. В. Попередня оцінка ступеня зрілості потенційно нафтогазоматеринських мезокайнозойських порід північно-західного шельфу Чорного моря pdf_sign