N 02’2012

 • Гейченко М. В. Сучасний стан та проблеми регіональних геологічних досліджень в Україні pdf_sign
 • Круглий стіл. Регіональні геологічні дослідження – обов’язкова умова функціонування цивілізованих держав pdf_sign
 • Рішення засідання колегії Держгеонадр України з питання № 3 “Сучасний стан та проблеми регіональних геологічних досліджень в Україні” pdf_sign
 • Євдощук М. І., Ставицький Е. А., Шморг Я. С. Науково-тематичні дослідження генераційного потенціалу – основа для пошуку альтернативних джерел вуглеводнів pdf_sign
 • Лазарук Я. Г., Губич І. Б., Сирота Т. О., Барчук В. В., Дереневський А. М., Александрова І. В., Вислоцька О. І. Геохімічні дослідження та підрахунок ресурсів сланцевого газу в межах північно-західної частини Волино-Поділля pdf_sign
 • Лазарук Я. Г. Геологічна будова та нафтогазовий потенціал відкладів ХІІа мікрофауністичного горизонту Дніпровсько-Донецької западини pdf_sign
 • Долинський І. П., Лобасов О. П. Засоби 3D візуалізації регіональних структурно-літологічних моделей нафтогазової геології pdf_sign
 • Рудько Г. І., Литвинюк С. Ф., Ловинюков В. І. Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України pdf_sign
 • Толкунов А. А. Основні чинники та показники інвестиційної привабливості нафтогазоперспективних об’єктів pdf_sign
 • Шуровський О. Д., Анікеєв С. Г., Шамотко В. І., Дещиця С. А., Ніколаєнко О. А., Поплюйко А. Г. Геофізичний моніторинг еконебезпечних геологічних процесів в агломерації м. Калуша pdf_sign
 • Маківчук О. Ф. , Калашник Г. А., Кузьмін А. В. Розвиток мінерально-сировинних баз урану й торію України, перспективи алмазоносності Кіровоградського мегаблока Українського щита за результатами робіт КП “Кіровгеологія” pdf_sign