Інформаційно-видавнича діяльність

  • Редагування та видання геологічних карт, в т.ч. комплектів Держгеолкарти-200, геологічних карт різних масштабів, у поліграфічному центрі широкоформатного друку.
  • Видання монографій та наукових журналів «Мінеральні ресурси України» (DOAJ)  і «Збірник наукових праць УкрДГРІ».
  • Організація та проведення галузевих науково-технічних нарад, конференцій, у т.ч. міжнародних.
  • Підготовка відеоматеріалів, що висвітлюють діяльність Держгеонадр.

Адреса редакції
Український державний геологорозвідувальний інститут
вул. Автозаводська, 78А, Київ-114, Україна 04114
Тел.: +38 (044) 206-35-18  Факс: +38 (044) 432-35-22
mru@ukrdgri.gov.ua, press.ukrdgri@gmail.com

Керівник видавничого відділу – Некрасова Світлана Олексіївна.

“Мінеральні ресурси України”

Проблематика Журнал є науковим виданням державного рівня, в якому висвітлюються сучасні проблеми формування бази мінерально-сировинних ресурсів держави. У ньому міститься науковий та практичний розгляд усього спектра сучасних доробок, подій та нововведень у геологічній галузі України.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19022-7902ПР від 05.06.2012 р.
Рік заснування 1994
ISSN 1682-721Х
Фаховість Геологічні, технічні науки (накази МОН № 515 від 16.05.16 та № 820 від 11.07.16)
Періодичність 4 рази на рік
Мова видання українська/російська
Засновник Український державний геологорозвідувальний інститут
Головний редактор Гошовський С. В., д-р техн. н., проф.
Відповідальний секретар Некрасова С.О.
Редколегія О. В. Зур’ян, доктор філософії в галузі економіки (заст. головного редактора); А. Алієв,  д-р геол.-мінерал. н., професор (Азербайджан); Ю. І. Войтенко,  д-р техн. н.; П. Ф. Гожик,  д-р геол.-мінерал. н., академік НАНУ; І. Г. Зезекало,  д-р техн. н.; М. М. Зінчук,  д-р геол.-мінерал. н., професор (Республіка Саха (Якутія); Л. В. Ісаков, д-р геол. н.; М. М. Костенко, д-р геол. н.; М. В. Кочкур; М. Д. Красножон, д-р геол. н.; Є. І. Крижанівський,  д-р техн. н.; О. О. Ліхошерстов; Я. Г. Лазарук, д-р геол. н.; О. І. Левченко, канд. геол. н.; Г. Г. Лютий, канд. геол.-мінерал. н.; О. І. Ляшенко, доктор економічних наук; Б. І. Малюк,  д-р геол.-мінерал. н.; В. А. Михайлов, д-р геол. н.; Т. Налеч, доктор; О. В. Плотников, д-р геол. н., професор; О. М. Пономаренко, д-р геол. н., академік НАН України; В. Л. Приходько, канд. геол. н.; Г. І. Рудько, д-р геол.-мінерал., техн., геогр. н., професор; В. І. Старостенко, д-р фіз.-мат. н., академік НАНУ; А. А. Толкунов, канд. геол. н.; Т. Тодоров, професор (Болгарія); У. Уімблдон, United Kingdom Author ID 6602651450; М. В. Фощій, канд. техн. н.; В. М. Шестопалов,  д-р геол.-мінерал. н., академік НАНУ; Є. О. Яковлєв,  д-р техн. н.

web-site

http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/

“Збірник наукових праць УкрДГРІ”

Проблематика

висвітлюються питання розвитку мінерально-сировинної бази України, структури геологорозвідувального процесу та методичного забезпечення геологорозвідувальних робіт

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 4558 від 18.08.2000 р.

Рік заснування

2000

ISSN

1682-3591

Фаховість

технічна, геологічна галузі науки

Періодичність

4 рази на рік

Мова видання

українська/російська

Засновник

Український державний геологорозвідувальний інститут

Головний редактор

Гошовський С. В., д-р техн. н.

Відповідальний секретар

Парфенова А. Я.

Редколегія

О. Т. Азімов, д-р геол. н; О. Б. Бобров, д-р геол. н; Ю. М. Веклич, Ю. І. Войтенко, д-р техн. н.; В. М. Гулій, д-р геол.-мінерал. н.; І. Г. Зезекало, д-р техн. н.; М. М. Костенко, д-р геол. н.; М. Д. Красножон, д-р геол.-мінерал. н. (заступник головного редактора); А. Є. Кулінкович, д-р техн. н.; О. І. Левченко, канд. екон. н.; О. А. Лисенко, канд. геол. н.; О. Ю. Лукін, д-р геол.-мінерал. н., член-кореспондент НАН України; Н. Г. Люта, канд. геол.-мінерал. н.; Г. Г. Лютий, канд. геол.-мінерал. н.; Б. І. Малюк, д-р геол. н.; Н. Я. Мармалевський, канд. техн. н.; С. О. Некрасова, Г. І. Рудько, д-р техн. н.; І. В. Саніна, Л. М. Степанюк, д-р геол. н.; В. В. Сукач, канд. геол. н.; Є. О. Яковлєв, д-р техн. н.