Monitoring and scientific support of subsoil use

Відповідно до п. 26 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ № 615 від 30.05.2011, моніторинг та наукове супроводження надрокористування є обов’язковим при укладенні Угоди про умови користування надрами.

Моніторинг та наукове супроводження надрокористування (МтНС) – це:

  • системне регулярне спостереження за об’єктом надрокористування і виконанням умов, передбачених спецдозволом на користування надрами;
  • консультативно-методичне забезпечення всіх етапів, стадій та видів робіт;
  • надання допомоги надрокористувачеві у дотриманні вимог законодавчих та нормативно-правових актів, стандартів та технічних регламентів;
  • оцінка стану навколишнього природного середовища, прогнозування його змін під впливом видобувних та геологорозвідувальних робіт;
  • надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо виконання умов, визначених дозвільними документами на промислову розробку і геологічне вивчення.

ДП «Український державний геологорозвідувальний інститут» є спеціалізованим державним геологічним підприємством, яке визнано Держгеонадрами України переможцем конкурсу серед спеціалізованих державних підприємств, установ та організацій, яке має право проводити моніторинг та наукове супроводження надрокористування і геологічну експертизу (протокол засідання Конкурсної комісії Держгеонадр України № 4 від 30.12.2013 р.)

З питань укладення договорів звертатися:

Карленко Ілля Сергійович – керівник відділу,
тел./факс: +380 (44) 206-35-75,
+380 (44) 206-35-16,
e-mail: i.karlenko@gmail.com
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 78а