Information and publishing activity

  • Редагування та видання геологічних карт, в т.ч. комплектів Держгеолкарти-200, геологічних карт різних масштабів, у поліграфічному центрі широкоформатного друку.
  • Видання монографій та наукових журналів «Мінеральні ресурси України» і «Збірник наукових праць УкрДГРІ».
  • Організація та проведення галузевих науково-технічних нарад, конференцій, у т.ч. міжнародних.
  • Підготовка відеоматеріалів, що висвітлюють діяльність Держгеонадр.

Бібліометричний портрет журналу “Мінеральні ресурси України” (авт. О. В. Васильєв, канд. техн. наук, патентний повірений, керівник інформаційного центру “Фраксім”)

Адреса редакції
Український державний геологорозвідувальний інститут
вул. Автозаводська, 78А, Київ-114, Україна 04114
Тел.: +38 (044) 206-35-18  Факс: +38 (044) 432-35-22
mru@ukrdgri.gov.ua, press.ukrdgri@gmail.com

Керівник видавничого відділу – Некрасова Світлана Олексіївна.

“Мінеральні ресурси України”

Проблематика Журнал є науковим видання державного рівня, в якому висвітлюються сучасні проблеми формування бази мінерально-сировинних ресурсів держави. У ньому міститься науковий та практичний розгляд усього спектра сучасних доробок, подій та нововведень у геологічній галузі України.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 19022-7902ПР від 05.06.2012 р.
Рік заснування 1994
ISSN 1682-721Х
Фаховість Геологічні, технічні науки (накази МОН № 515 від 16.05.16 та № 820 від 11.07.16)
Періодичність 4 рази на рік
Мова видання українська/російська
Засновник Український державний геологорозвідувальний інститут
Головний редактор Гошовський С. В., д-р техн. н., проф.
Відповідальний секретар Некрасова С.О.
Редколегія О. В. Зур’ян, доктор філософії в галузі економіки (заст. головного редактора); А. Алієв,  д-р геол.-мінерал. н., професор (Азербайджан); Ю. І. Войтенко,  д-р техн. н.; П. Ф. Гожик,  д-р геол.-мінерал. н., академік НАНУ; І. Г. Зезекало,  д-р техн. н.; М. М. Зінчук,  д-р геол.-мінерал. н., професор (Республіка Саха (Якутія); Л. В. Ісаков, д-р геол. н.; М. М. Костенко, д-р геол. н.; М. В. Кочкур; М. Д. Красножон, д-р геол. н.; Є. І. Крижанівський,  д-р техн. н.; О. О. Ліхошерстов; Я. Г. Лазарук, д-р геол. н.; О. І. Левченко, канд. геол. н.; Г. Г. Лютий, канд. геол.-мінерал. н.; О. І. Ляшенко, доктор економічних наук; Б. І. Малюк,  д-р геол.-мінерал. н.; В. А. Михайлов, д-р геол. н.; Т. Налеч, доктор; О. В. Плотников, д-р геол. н., професор; О. М. Пономаренко, д-р геол. н., академік НАН України; В. Л. Приходько, канд. геол. н.; Г. І. Рудько, д-р геол.-мінерал., техн., геогр. н., професор; В. І. Старостенко, д-р фіз.-мат. н., академік НАНУ; А. А. Толкунов, канд. геол. н.; Т. Тодоров, професор (Болгарія); У. Уімблдон, United Kingdom Author ID 6602651450; М. В. Фощій, канд. техн. н.; В. М. Шестопалов,  д-р геол.-мінерал. н., академік НАНУ; Є. О. Яковлєв,  д-р техн. н.

web-site

http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/

“Збірник наукових праць УкрДГРІ”

Проблематика

висвітлюються питання розвитку мінерально-сировинної бази України, структури геологорозвідувального процесу та методичного забезпечення геологорозвідувальних робіт

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 4558 від 18.08.2000 р.

Рік заснування

2000

ISSN

1682-3591

Фаховість

технічна, геологічна галузі науки

Періодичність

4 рази на рік

Мова видання

українська/російська

Засновник

Український державний геологорозвідувальний інститут

Головний редактор

Гошовський С. В., д-р техн. н.

Відповідальний секретар

Парфенова А. Я.

Редколегія

О. Т. Азімов, д-р геол. н; О. Б. Бобров, д-р геол. н; Ю. М. Веклич, Ю. І. Войтенко, д-р техн. н.; В. М. Гулій, д-р геол.-мінерал. н.; І. Г. Зезекало, д-р техн. н.; М. М. Костенко, д-р геол. н.; М. Д. Красножон, д-р геол.-мінерал. н. (заступник головного редактора); А. Є. Кулінкович, д-р техн. н.; О. І. Левченко, канд. екон. н.; О. А. Лисенко, канд. геол. н.; О. Ю. Лукін, д-р геол.-мінерал. н., член-кореспондент НАН України; Н. Г. Люта, канд. геол.-мінерал. н.; Г. Г. Лютий, канд. геол.-мінерал. н.; Б. І. Малюк, д-р геол. н.; Н. Я. Мармалевський, канд. техн. н.; С. О. Некрасова, Г. І. Рудько, д-р техн. н.; І. В. Саніна, Л. М. Степанюк, д-р геол. н.; В. В. Сукач, канд. геол. н.; Є. О. Яковлєв, д-р техн. н.