Оновлено перелік наукових фахових видань України. Так, станом на 17 березня 2020 року журнал “Мінеральні ресурси України” (альтернативні назви “Mineral resources of Ukraine” та “Минеральные ресурсы Украины) отримав категорію “Б”.

ISSN: друковане – 1682-721X.

Галузь науки: геологічні (17.03.2020) технічні (17.03.2020).

Спецiальнiсть: 103 (17.03.2020), 184 (17.03.2020), 185 (17.03.2020).

РЕЄСТР наукових фахових видань України

Нагадаємо, що категорія Б присвоюється науковим фаховим виданням, які відповідають певним вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних. В журналі “Мінеральні ресурси України” можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Видавником журналу є Український державний геологорозвідувальний інститут (УКРДГРІ).