Видання присвячене 100-річчю від заснування Українського геологічного комітету.

У книзі містяться відомості з історії надрокористування та розвитку геологічної галузі України,висвітлено мінерально-сировинну базу нашої держави, викладено історію та основні напрямки регіональних, еколого-геологічних досліджень і наукового супроводження геологорозвідувальних робіт. Наведено інформацію про історію та діяльність державних геологорозвідувальних підприємств Держгеонадр  України, охарактеризовано низку геологічних пам’яток України.

Видавник – УкрДГРІ. Головний редактор – доктор технічних наук, професор С. Гошовський, Укладачі – доктор геологічних наук М. Красножон, кандидат геолого-мінералогічних наук Н. Люта, доктор геологічних наук М. Костенко, кандидат геолого-мінералогічних наук А. Василенко, кандидат геологічних наук О. Лисенко І. Саніна, С. Некрасова.

Автори загальних розділів: С. Гошовський, М. Красножон, Н. Люта, М. Костенко, А. Василенко, І. Саніна, О. Пилипчук. Фотоматеріали – О. Палямар, О. Лисенко, О. Ковтун, Г. Чернецька, Н. Люта, О. Пилипчук.

Інформація про геологічні підприємства надана відповідними колективами.

Ювілейний довідник «Геологічній службі України – 100 років» – двомовний (укр. та англ.), містить 328 сторінок. Тираж – 2 000 екземплярів.