N 02’2013

  • ДУДІНОВ В. О., РУДЬКО Г. І., ЛАГОДА О. А. Право власності у сфері надрокористування pdf_sign
  • МАЛЮК Б. І. XXXIV Генеральна Асамблея Асоціації геологічних служб Європи (м. Брюссель, Бельгія, 19–22 березня 2013 р.) pdf_sign
  • ГЕЙЧЕНКО М. В., ГЕРАСИМОВ Є. С., ВСЕВОЛОДСЬКИЙ К. В. Роль сульфідної мінералізації у формуванні золото-срібних руд Нагольного кряжа (на прикладі Бобриківської Західної площі) pdf_sign
  • ІСАКОВ Л. В., ШПИЛЬЧАК В. О. Проблемні питання стратиграфії і магматизму Західноприазовської мегаструктури pdf_sign
  • НАУМЕНКО У. З. Геологічна будова та основні етапи розвитку Осницько-Рівненського блока (зони зчленування Українського щита і Волино-Подільської плити) в докембрії pdf_sign
  • ФОЩІЙ М. В., ОЛЬШАНСЬКА І. М., СОКОЛОВ Ю. П., ГОНЧАРУК А. В. Часовий прогноз зсувів методом парної і множинної кореляції pdf_sign
  • ЄВДОЩУК М. І., ГАЛКО Т. М., ПОЛУХТОВИЧ Б. М., КРИШТАЛЬ А. М., ЯКУБЕНКО Г. М. Перспективи пошуків покладів вуглеводнів у карбонатних відкладах верхньої крейди Північного Криму та прилеглої акваторії Чорного моря pdf_sign
  • ВОЙТЕНКО Ю. І., ПРОЖОГІНА О. І., ЛОБАНОВА І. В. Ефективність сучасних перфораційних систем і зарядів під час закінчення свердловин pdf_sign
  • ГОШОВСЬКИЙ С. В., ЗУР’ЯН О. В. Дослідження фізичних процесів у системі “геотермальний теплообмінник (зонд) – ґрунтовий масив” з метою вивчення впливу відбору низькопотенціальної енергії геотермальними системами закритого типу на регераційні процеси у верхніх шарах Землі. Стаття 1. Аналіз змін температур у верхніх шарах Землі під час вирішення завдань ґрунтового акумулювання і вилучення теплоти геотермальними системами закритого типу pdf_sign